Present perfect continuous konu anlatımıpresent perfect continuous tense
Present Perfect continuous , yakın zamanda veya henüz sona ermiş bir aktivitenin ifadesinde kullanılabilir bu aktivitenin şu an ile bağlantısı vardır. Örn: Eve gittiniz çocuğunuzungözlerikıpkırmızı ve ne olduğunu öğreneceksiniz . What have you been doing demeniz lazım ( What are you doing olmaz.)
Örn : A şahsı avrupa turuna çıkmış ve B şahsıyla ispanyada karşılaşıyor A’ nın gideceği yerler sıralı :

1. France
2. England
3. Spain
4. Germany
5. Italy

A: What have you been doing ? ( Ne yapıyorsun )
B: I have been traveling around Europe
(eğer A şahsı : What are you doing deseydi , B şahsı o anda ne yapıyorsa onu söylerdi , alışveriş yapıyo rum vs. derdi.)
A: Which countries have you visited
B: I have visited France and England and now I’m in Spain , I haven’t been Germany and Italy yet.

Bu tens bir aktivitenin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır.Sözü edilen aktivite geçmişte başladı ve şu an devam etmektedir. Tense bu anlamı zamanı simgeleyen kelimelerle veririz. Bunlar :
For , Since , all morning , all day , all week.

Right now I am sitting at my desk.
1. I have been sitting here since seven o’clock.
2. I have been sitting here for two hours
3. You have been studying for five straight hourse

present perfect continuous table

Presen perfect continuous tens zamanın herhangi bir spesifik anlamı dışında kullanıldığında, genel bir aktivitenin son zamanlardaki sürekliliğini vurgular.

5. I have been thinking about changing my major.
6. All of the students have been studying hard .Final exams start next week.
7. My back hurts , so I have been sleeping on the floor lately. the bed is too soft.

Live , work , teach gibi continuous tensleri olan fiillerle since veya for kullanıldığında , present perfect continuous ile present perfect simple arasın da pek bir fark olmaz. Yandaki örneklerde pek bir anlam farkı yoktu

8. I have lived here since 1985
I have been living here since 1985
9. he has worked at the same store for ten years
He has been working at the same store for ten years

Aciklama (Present Perfect Continuous)
Exercise 1 , Exercise 2 , Exercise 3 , Exercise 4

Sayfayi Pdf olarak indir
Sayfayi Pdf olarak indir
download pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *