Present Perfect simple tense konu anlatımıPresent Perfect simple
Present Perfect şu fikri vurgular: Şu andan önce meydana gelmiş veya gelmemiş birşeyi anlatırken kesin zamanın önemli olmadığı durumlar. (Eğer belirli bir zaman varsa Simple past kullanılır.)
1. They have moved into a new aparttment.
2. Have you ever visited Mexico.
3. I have already seen that movie.
4. I have never seen snow

Present perfect birde şu andan önceki bir aktivitenin tekrarını vurgular,her tekrarın kesin zamanı önemli değildir

5. We have had four tests so far this semester
6. I have written my wife a letter every other day for the last two weeks.
7. I have met many people since I came here in june
8. I have flown on an airplane many times

Present perfect tense ayrıca for ve since ile kullanılabilir. O zaman şunu vurgular: Bir durum geçmişte başlmış şu anda da devam ediyor
Since + belirli bir zaman ( since : denberi )
For + zamanın sürekliliği ( For : dır )

present perfect simple table

9. I have been here since seven o’clock
10.We have been here for two weeks
11.I have had this same pair of shoes for three years
12.I have liked cowboy movies ever since I was a child

Present Perfect Simple nin kullanımları
1.kullanımı: Geçmişte başlamış ve bugüne kadar devam eden bir zaman periyodundan bahsediyorsak bu tensi kullanmak zorundayız. Bu zaman periyodu bütün hayatımızdaki deneyimleri kapsayabilir. Hayatımız da herhangi bir deneyimi yaşayıp yaşamadığımız bu tens ile sorulur.

Have you ever been to China  ( Hiç çinde bulundunmu? )
Have you ever eaten caviar  ( Hiç havyar yedinmi ? )
I haven’t been to India  ( Hindistanda hiç bulunmadım )
We have never had a car  ( Hiçbir zaman arabamız olmadı )
It’s the most boring film I’ve ever seen .  (Hayatımda gördüğüm en sıkıcı film.)
I haven’t eaten anything since breakfast  ( Kahvaltıdan beri hiçbirşey yemedim )

2.kullanım: Present perfect kullanıldığında genellikle bugün ile bir bağlantı vardır. Eğer geçmişte olmuş bir eylemin sonucu bugünü etkiliyorsa yine bu tens kullanılır.

Where’s your key ? I don’t know. I ‘ve lost it  ( Şu an anahtarım yok )
He told me his name but I ‘ve forgotten it  ( Adını söylemişti fakat unuttum )
I can’t find my bag. Have you seen it ?  ( Çantamı bulamıyorum, onu gördünmü?)

3.kullanım: Geçmişle bugünü bağlayan bir köprü olarak kullanılır.
I started learninig english in september
I am still lerning english
I have lerned English since september  (Eylülden beri ingilizce öğreniyorum)-üstteki iki cümleyi birleştirdi.

Ayşe is my best friend
I met Ayşe seven years ago
I have known her for 7 years ( onu yedi yıldır tanıyorum )

I am a teacher
I started teaching 20 years ago
I have been a teacher for 20 years. ( 20 yıldır öğretmenim )

Gone (to) ve been (to) arasındaki farklılık
Jim is away on holiday. He has gone to Spain (Jim ispanyaya gitti ve hala orada)
Jane has been to Italy . (Jane italyaya gitti ve geri geldi )

Aciklama (Present Perfect)
Exercise1 Exercise2

Sayfayi Pdf olarak indir
download pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *