Simple Present Tense (Geniş zaman)Simple Present Tense
Dünya yuvarlaktır (genel) , Ateş yakar (genel) , İnsanlar acıkır ….. Gibi
I-Genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır. bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn : Dünyanın dönmesi .
1.Water consists of hydrogen and oxygen
2.Most animals kill only for food
3.The world is round
II-Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.
1.I study for two hours every night
2.My classes begin at nine
3.He always eats a sandwich for lunch
III-Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens’te kullanılmaları zorunludur.
1.I don’t recognize that man
2.He needs a pen right now
Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar
Appreciate
Believe  ,  Belong
Care  ,  Consis  ,  Cost  ,  Contain
Depend  ,  Dislike  ,  Doubt
Envy  ,  Exist
Fear  ,  Feel
Hate  ,  Hear
İmagine
Know
Like  ,  Love
Mean
Need
Owe  ,  Own
Possess  ,  Prefer
Realise  ,  Remember
See  ,  Seem  ,  Seem  ,  Smell  ,  Sound  ,  Suppose
Taste
Understand
Want
İnclude

simple present table

Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -es takısı alırlar.
Finish – Finishes
Watch – Watches
Bus – Buses
Box – Boxes
Sonu y ile biten sözcükler – ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece – s gelir
Study – studies
Try – tries
Baby – babies
Boy – boys
Sonu f veya fe ile biten sözcükler – ves takısıyla çoğul olurlar
knife – knives
shellf – shellves
Geniş zamnada Have fiili he , she , it için has olarak değişir.
I have a shover everyday
John has a shover everyday
Sıklık belirten fiiller Sımple present tens’te özneden hemen sonra gelirler
always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)
Sue always arrives at work early
I usually go to work by car but sometimes I walk
Julia never eats breakfast

Aciklama (simple present tense)

Exercise

Excel formatindaki alistirmalari indir

Sayfayi Pdf olarak indir
download pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *