İngilizcede Modals (Kipler)modal auxiliaries and similar expressions
Modal: Modal yapılar cümleye kişinin fikri belli bir konudaki tutumu yapılabilecekler , yapılması gerekli şeyler, olasılıklar gibi anlamları katmak amacı ile kullanılan yapılardır. Modal yardımcı fiilleri genellikle konuşmacının duygularını yansıtır aşağıdaki örneklerde konu ayrıntıları ile anlatılmaya çalışılmıştır

Örnek:
Tavsiye (öğüt):

You should stop smoking. ( Sigara içmeyi bırakman gerekir.)

Birine bir konuda tavsiye:

You may / can leave work early today. (Bugün işten erkan ayrılabilirsin.)

Not: Bir modal kullanılan özneye göre değişiklik göstermez.

He , She , It , They , We , You , I özneler ile aynı modal kullanılır.

He should stop smoking.
She should stop smoking.
They should stop smoking.

Modal Auxiliaries: Can , Could, May, Might, Will, Would, Shall, Should, Ought to, Had beter, Must
Bunlar cümlelerde aynı zamanda yardımcı fiil işlevi görürler. Yani soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde bu kiplerin (Modal) kendileri kullanılır.

Örnek: Can we go to the cinema? ( Biz sinemaya gidebilirmiyiz?)
Could you open the window ? ( Pencereyi açabilir misin?)

Similar Expression: Be able to, Have, Have got to, Used to, Be to, Be supposed

Requests (Ricalar): Birinden bir şey rica edeceğimiz zaman çeşitli ifade biçimleri vardır. Bunlardan yaygın olarak kullanabileceğimiz iki yapı “ I ” yada “ You ” kullanarak oluşturabileceğimiz ifadelerdir.

1.Polite Requests with the subject “ I “ ( öznesi Ben olan ricalar) :
Polite – Less Polite ( kibar – daha az kibar)
Might – May – Could – Can

Not: Kibarlığın azalması kabalığı akla getirmesin. Samimiyeti göstermektedir.

Might
May I use your dictionary ? ( Sözlüğünüzü kullanabilir miyim? )
Could
Can

Olumlu cevab verir iken ilgili modal (kip) için kullanılması gereken ifadeler:

Might Certainly / Yes, certainly / Of course / Of course, you may
May Certainly / Yes, certainly / Of course / Of course, you may
Could Certainly / Yes, certainly / Of course / Of course, you may
Can Sure

2- Polite Request with the Subject “ You “ ( öznesi siz / sen olan ricalar) :

Polite – Less Polite ( kibar – daha az kibar)

Could – Would – Will – Can

Not: Kibarlığın azalması kabalığı akla getirmesin. Samimiyeti göstermektedir.

Could
Would You turn down the radio? ( Siz / Sen radyonun sesiniz kısabilir misin?)
Will
Can

verir iken bütün modal lar (kipler) için kullanılması gereken ifadeler:
– Yes, I’d be happy.
– Yes, certainly. I’d be glad to.
– Sure.

3-Polite Reguests with “ would you mind ” ? ( Sizce sakıncacısı var mı ifadesi ile) :

Would you mind if I smoked here? (Burada sigara içmemin sizce sakıncası var mı?)

Would you mind if I opened the window ? ( Pencereyi açmamın sizce sakıncası var mı? )

Olumlu cevap verir iken:
-No, not at all ( Bişey değil – devam et )
-No, of course not. Go head. ( önemli değil yapabilirsin)
-No, that would be fine. ( bunu yapman iyi olur)

Not: Emir cümlelerinde ricada bulunur iken kullanabileceğimiz yapılardandır. Özelikle anlamı “ please “ ( lütfen) ile yumuşatarak rica anlamı verebiliriz.

Shut the door, please. ( Lütfen kapıyı kapat.)
Don’t be late, please ( Lütfen geç kalma.)

Sayfayi Pdf olarak indir
download pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *